تکنو لوژی آموزشی

مسائل علمی

نظریه های سازنده گرایی

نظریه های سازنده گرایی یا نظریه های سازندگی برنقش فعال یادگیرنده در درک اطلاعات وفهم جهان هستی تا کید می کنند و بر این باورند که یادگیرنده خودش به طور فعال دانش را میسازد 

نظریه های سازنده گرایی معروف عبارتنداز سازنده گرایی روانشناختی یا درونداد سازنده گرایی برونداد  سازنده گرایی اجتماعی یا دیالکتیک وسازنده گرایی رادیکال

سازنده گرایی روانشناختی ریشه در اندیشه های پیاژه داردوطبق آن دانش از راه فرایندهای جذب انطباق و سازمان شناخته می شود به آن سازنده گرایی درون زاد یا انفرادی نیز گفته میشود

سازنده گرایی برون زاد از نظریه های خبر پردازی سرچشمه می گیرد و بر این فزض استوار است که کسب دانش یعنی باز سازی جهان هستی از ذهن توسط یادگیرنده

سازنده گرایی اجتماعی یا دیالکتیک از اندیشه های ویگوتسکی سر بر آورده است و بر این نکته تاکید می کند که تعامل اجتماعی یا ارتباط میان افرادجامعه کلید ساختن دانش است

سازنده گرایی رادیکا ل ا فراطی ترین نوع سازنده گرایی است و طبق آن همه ی دانش ها نسبی و وابسته به فرد هستند ولذا دانش هر کسی با کسان دیگر فرق دارد

سازنده گرایان به ویژه پیروان نظریه ویگوتسکی معتقدند که شناخت ویادگیری مو قعیتی است و دانش ویادگیری را نمی توان از بافت یا موقعیتی که در آن یاد گرفته میشود جدا کرد

کار بردهای آموزشی نظریه های سازندگرایی به طور کلی عبارتنداز ۱-استفاده از فعالیتهای اصیل برای یادگیری ۲-معنی دار ومربوط ساختن محتوا ومهارتها برای یادگیرنده ۳-کمک به یادگیرندگان برای تبدیل شدن به افراد خود سامان ده یا خود نظم ده ۴-استفاده از شاگردی شناختی ۵-استفاده از آموزش بالا به پایین ۶-استفاده ازسنجش تکوینی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 20:8  توسط یعقوب بیات  | 

یادگیری معنی دار آزوبل

در نظریه یادگیری معنی دار کلامی گفته شده وقتی مطلبی معنی دار است که قابل ارتباط دادن با مطالبی باشد که از پیش در ساخت شنا ختی یادگیرنده وجود دارند. به همین قیاس یادگیری معنی دار از راه ایجادارتباط بین مطالب تازه و مطالب قبلا" آموخته شده ایجاد میشود هنگام یادگیری مطالب تازه به صورت معنی دار آن مطالب جذب هرم ساخت شناختی یادگیرنده میشوند این جذب شدن مطالب در ساخت شناختی شمول نام دارد .در نظریه یادگیری معنی دار کلامی یادگیری با شمول اشتقاقی وشمول همبستگی وفراموشی با شمول زوالی تبیین میشود . عواملی که در نظریه یادگیری کلامی سبب بهبود ساخت شناختی و افزایش کیفیت یادگیری ویادداری می شوند عبارتند از:سازمان ثبات و روشنی دانش یادگیرنده در یک زمینه معین در لحظه یادگیری. پیش سازمان دهنده  به مجموعه ای از مفاهیم مربوط به موضوع یادگیری گفته میشود و نقش آن این است که توجه یادگیرنده را به مفاهیم عمده ی مطلب مورد یادگیری جلب میکند روابط میان مطالب را بر جسته میسازد و مطالب جدید را به آنچه یادگیرنده از قبل میداند ربط میدهد .پیش سازمان دهنده را می توان به تو ضیحی (نمایشی )و مقایسه ای تقسیم کرد  .علاوه بر اینها هم پیش سازمان دهنده کلامی و نوشتاری وجود دارد هم پیش سازمان دهنده شفاهی وهم پیش سازمان دهنده شکلی ونموداری .در نظریه آزوبل مهمترین عامل انگیزشی موثر بر یادگیری معنی دار سائق شناختی است  .سائق شناختی یک انگیزه درونی است که از  کنجکا ویها و   علا قه های یادگیرنده نسبت به کشف دستکاری درک وفهم و بر خورد با محیط سر چشمه می گیرد.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 20:31  توسط یعقوب بیات  | 

تاثیر تکنولوژی در آموزش و یاد گیری

دید کلی


جوامع بشری با سرعتی شگفت‌انگیز در حال توسعه ، تغییر و تحولند و این تحولات جنبه‌های مختلف زندگی را دربرمی‌گیرد. پیشرفت علوم و فنون دانشهای جدیدی را مطرح می‌سازد که نیازهای جدیدی را نیز برای انسانها ایجاد می‌کند. بنابراین آموزش باید با سرعت و کیفیت بیشتر انجام شود. به همین دلیل بسیاری از روانشناسان و صاحبنظران در مباحث تربیتی به بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی توصیه می‌کنند. چرا که تکنولوژی آموزشی باعث سهولت ، سرعت و دقت در امر آموزش و یادگیری می‌گردد.


تاریخچه و سیر تحولی


تکنولوژی آموزشی به معنای اعم چیز تازه‌ای نیست و قدمت آن را می‌توان همزمان با قدمت تعلیم و تربیت دانست. اما تکنولوژی آموزشی به معنای خاص آن شاید کمتر از یک قرن است که مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت غربی قرار گرفته است. در سال 1900 در آمریکا اصطلاحاتی از قبیل وسایل دیداری ، شنیداری و وسایل کمک آموزشی وارد جریان آموزش و پرورش شد. و تقریبا در حدود سال 1950 به بعد روانشناسان استفاده از روشهای مختلف ارائه دانش یعنی استفاده از تکنولوژی آموزشی را به عنوان یک تکنیک یا روش در امر آموزش فراگیران مطرح کردند اما همچنان استفاده از ابزارهای آموزشی شدیدا مورد توجه قرار داشت.


نقش و تاثیر در زندگی


• تغییر در تفکر و نحوه یادگیری و یاددهی: تفکر کلیشه‌ای هرگز به شخص اجازه نمی‌دهد و در غیر آنچه آموخته است، بیندیشد.
• تغییر در گرایش: معلم می‌تواند روشهای عادی خود را تغییر دهد و نسبت به تکنولوژی آموزشی که شامل راهها و ابزارهای کمکی فراوانی برای یاددهی و آموزش است، دید و نگرش مثبتی داشته باشد.
• مطالعه مجدد در روانشناسی یادگیری: تکنولوژی آموزشی محصول یافته‌های جدید در روانشناسی یادگیری است. بنابراین معلمان برای استفاده از آنها باید به مطالعه مجدد آنها بپردازند.
• مطالعه مداوم و بنابراین کشف وسایل و روشهای جدید در امر آموزش توسط معلمین و حتی تشویق دانش آموزان.


ارتباط با سایر علوم


این علم با علوم مختلف از جمله روان‌شناسی ، تعلیم و تربیت ، جامعه شناسی و حتی با علوم فنی که در ارتباط با ساخت وسایل کمک آموزشی و غیره می‌باشند، در ارتباط تنگاتنگی قرار دارد.
کاربرد
کاربرد موثر وسایل آموزشی و تکنیکهای مختلف آموزشی مستلزم تمرین و یادگیری است. خلاصه این که تکنولوژی آموزشی هنگامی به مدارس ما راه خواهد یافت که معلمان ما به آن آشنا و معتقد شوند و به اعتقاد خود عمل کنند. زیرا استفاده بهینه و کسب مهارت در هر کاری مستلزم استفاده و به اجرا گذاشتن آن امر می‌باشد.
چشم انداز
فراهم کردن وسایل کافی برای استفاده معلمان ، وجود التزام در مدارس برای استفاده معلمان از وسایل کمک آموزشی و نظارت بر آن. که این امر نیز بخصوص در مقاطع ابتدایی و راهنمایی حتی باعث ترغیب دانش آموزان در درست کردن وسایل آموزشی ساده و یا همکاری با معلم در این زمینه می‌شود که این خود باعث بهبود و تسریع در امر یادگیری دانش آموزان می‌شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 12:0  توسط یعقوب بیات  | 

وبلاگ تکنولوژی آموزشی آماده استفاده از نقطه نظرات علاقه مندان به این رشته می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 11:51  توسط یعقوب بیات  |